mijn manier van werken

VAN ONTWERP NAAR MONUMENT

Een grafmonument of een urnensteen uitkiezen is vaak een moeilijke stap. Het betekent het afsluiten van een fase, waar je soms nog niet aan toe bent.

Het gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een gedenksteen, de invulling en de uitvoering ervan, kan zeer waardevol zijn voor het rouw- en verwerkingsproces. Het geeft het afsluiten van de fase een geheel nieuwe betekenis omdat je zelf tot in de kleinste details bij het ontstaan van het monument betrokken kunt zijn.

HET ONTWERP
De eerste stap is het ontwerp.

De basis voor het ontwerp wordt door de familie aangedragen. Tijdens één of meerdere gesprekken en na het bekijken van alle voorbeelden in het atelier ontstaat er een gevoel bij de familie over het type monument dat zij graag gerealiseerd willen hebben. In het ontwerp kunnen heel persoonlijke dingen worden opgenomen, zoals een kindertekening of een eigen tekening, symbolen zoals bloemen, vlinders of een ballon.

Maar ook kan er een abstracte kleurexplosie worden gemaakt. Een gevoel dat de familie heeft en door ons in glas omgezet.

Soms is veel kleur nodig om het verhaal goed te vertellen. En de volgende keer is juist een klein ornament voldoende.

Naar aanleiding van deze gesprekken wordt er enkele ruwe schetsen gemaakt die met de familie wordt besproken.DE STEEN

Met het basisidee wordt dan een lay-out gemaakt. Soms heeft de familie al een heel duidelijk idee over de steen en de andere keer laat men zich verrassen.

Er moet een keuze in de steen worden gemaakt. Graniet, ruwe steen, kei, een gesloten plaat of juist veel tuintje.En soms kiest men ook voor juist geen steen maar RVS.

De verschillende mogelijkheden worden voor de familie op een rij gezet zodat men een beeld krijgt hoe het monument eruit zou kunnen komen te zien.
DE KLEUREN
Als het ontwerp helemaal klopt gaan we met de kleuren puzzelen. De juiste kleur op de beste plek. Dit lijkt eenvoudig maar is vaak net zo lastig als het mooiste ontwerp bepalen.
Het Glazen Nest heeft namelijk een colortheek die ruim 5000 verschillende kleuren omvat.

Ook kijken we heel goed welk type glas er gebruikt gaat worden. Hier vertellen wij u graag meer over. Belt u ons gewoon.


HET UITWERKEN
Eerst kleine schetsen op papier en beeldscherm en daarna gaan we steeds groter werken tot er uiteindelijk een mal van het gehele monument op ware grootte ligt.
De vertaling van een kleine schets naar ware grootte luistert heel precies. Het gaat immers om het optische effect.
HET SNIJDEN VAN HET GLAS

De volgende stap is het glassnijden. Hier kan de familie mee helpen. Als men dit wil. We vertellen hier meer over in het hoofdstuk meewerken-samenwerken.
DE TEKST—HET VERDELEN ERVAN
Het zoeken naar de juiste tekst en de keuze van de letter is vaak een heel moeizaam proces. “Wat zet je erop en vooral hoe gaan wij het doen”. Dit hoor ik heel vaak.

De tekst kan in een standaard drukletter worden gezandstraald en eventueel ingekleurd in een kleur die past bij het geheel. Het is ook mogelijk om voor de teksten het handschrift van u zelf of uw dierbare te gebruiken.

Op de pagina Technieken van deze website ga ik verder in op het zandstralen.


DE PROEFPLAATSING
Wanneer  glas helemaal klaar is gaan we naar de steenhouwer toe. Samen bekijken we de steen en het glas . Vaak komt er ook een tekst op de steen en deze moet goed bij het glas en het gevoel passen. Tijdens deze proefplaatsing wordt alles definitief gemaakt.

Een graf– urnmonument of gedenkobject van glas en/of steen heeft een persoonlijkheid. Elk object is een op zichzelf staand werk. Er zijn er geen twee hetzelfde. Glas en steen in symbolische vorm harmonieus tot een geheel gemaakt.

Het doel is een steen te maken die een mooie weergave biedt van uw herinnering

VAN ONTWERP NAAR GEDENKOBJECT

Een gedenkobject voor thuis geeft een fijn gevoel. Een object waar de herinneringen, het gevoel in is weergegeven.

Het samen werken aan de ontwikkeling van het gedenkobject, het bedenken van het symbool, nadenken over de plaats waar het komt te staan, de invulling en de uitvoering ervan, kan zeer waardevol zijn voor het rouw- en verwerkingsproces.

HET ONTWERP
De eerste stap is het ontwerp.

De basis voor het ontwerp wordt door de familie aangedragen. Tijdens één of meerdere gesprekken en na het bekijken van alle voorbeelden in het atelier ontstaat er een gevoel bij de familie over het type object dat zij vinden passen.

In het ontwerp kunnen heel persoonlijke dingen worden opgenomen, zoals een kindertekening of een eigen tekening, symbolen zoals bloemen, vlinders of een ballon.

Maar ook kan er een abstracte kleurexplosie worden gemaakt. Een gevoel dat de familie heeft en door ons in glas omgezet.

Naar aanleiding van deze gesprekken wordt er enkele ruwe schetsen gemaakt die met de familie wordt besproken.

Als het gevoel van de familie over het basis idee goed is wordt dit in de computer verder uitgewerkt.
Veel van de communicatie gaat via email  dus het is handig om alles goed in de computer te hebben opgeslagen.


DE PLAATS VAN HET OBJECT

Het gedenkobject moet ergens staan, liggen of hangen. Vaak is de uiteindelijke plaats tijdens de ontwerp fase helder geworden en hebben we hier al uitgebreid over gesproken.

Soms de schoorsteenmantel, of die ene boekenplank. En de volgende keer gaat het object de tuin in, of juist tegen de muur.

Gaat het glas in combinatie met een stuk steen, en zo ja welke steen dan. Of kan het gedenkobject zelfstandig staan.

En soms kiest men ook voor juist geen steen maar RVS.

DE KLEUREN
Als het ontwerp helemaal klopt gaan we met de kleuren puzzelen. De juiste kleur op de beste plek. Dit lijkt eenvoudig maar is vaak net zo lastig als het mooiste ontwerp bepalen.
Het Glazen Nest heeft namelijk een colortheek die ruim 5000 verschillende kleuren omvat.

Ook kijken we heel goed welk type glas er gebruikt gaat worden. Hier vertellen we graag meer over. Belt u ons gewoon.

HET UITWERKEN

Eerst kleine schetsen op papier en beeldscherm en daarna gaan we steeds groter werken tot er uiteindelijk een mal van het gehele gedenkobject op ware grootte ligt.

De vertaling van een kleine schets naar ware grootte luistert heel precies. Het gaat immers om het optische effect.
HET SNIJDEN VAN HET GLAS
De volgende stap is het glassnijden. Hier kan de familie mee helpen. Als men dit wil. We vertellen hier meer over in het hoofdstuk meewerken-samenwerken.

En als al het glas gesneden is gaat het geheel naar de oven. Een heel spannend moment voor iedereen.En dan is het object klaar en kan het mee naar de uiteindelijke plek. Naar huis.


VAN ONTWERP NAAR URN

Wanneer de geliefde is gecremeerd kiest men er steeds vaker voor om de as thuis in een mooi sierobject te bewaren. En ook dus in glas. Of de combinatie van RVS en glas.

HET ONTWERP
De eerste stap is het ontwerp. Het bepalen van het uitgangsidee.

De basis voor het ontwerp wordt door de familie aangedragen. Tijdens één of meerdere gesprekken en na het bekijken van alle voorbeelden in het atelier ontstaat er een gevoel bij de familie over het type urn dat zij vinden passen. In het ontwerp kunnen heel persoonlijke dingen worden opgenomen, zoals een eigen tekening, symbolen zoals bloemen, vlinders of een ballon.

Maar ook kan er een abstracte kleurexplosie worden gemaakt. Een gevoel dat de familie heeft en door ons in glas omgezet.

Naar aanleiding van deze gesprekken wordt er enkele ruwe schetsen gemaakt die met de familie wordt besproken.

DE PLAATS VAN DE URNDe urn moet ergens staan, liggen of hangen. Vaak is de uiteindelijke plaats tijdens de ontwerp fase helder geworden en hebben we hier al uitgebreid over gesproken.
Soms de schoorsteenmantel, of die ene boekenplank. En de volgende keer gaat het object de tuin in, of juist tegen de muur.
Gaat het glas in combinatie met een stuk steen, en zo ja welke steen dan. Of kan het gedenkobject zelfstandig staan.

En soms kiest men ook voor juist geen steen maar RVS.


DE KLEUREN

Als het ontwerp helemaal klopt gaan we met de kleuren puzzelen. De juiste kleur op de beste plek. Dit lijkt eenvoudig maar is vaak net zo lastig als het mooiste ontwerp bepalen.

Het Glazen Nest heeft namelijk een colortheek die ruim 5000 verschillende kleuren omvat.Ook kijken we heel goed welk type glas er gebruikt gaat worden. Hier vertellen wij graag meer over. Belt u ons gewoon.
HET UITWERKEN

Eerst kleine schetsen op papier en beeldscherm en daarna gaan we steeds groter werken tot er uiteindelijk een mal van het gehele gedenkobject gedenkobject op ware grootte ligt.
De vertaling van een kleine schets naar ware grootte luistert heel precies. Het gaat immers om het optische effect.

HET SNIJDEN VAN HET GLAS

De volgende stap is het glassnijden. Hier kan de familie mee helpen. Als men dit wil. We vertellen hier meer over in het hoofdstuk meewerken-samenwerken.

En als al het glas gesneden is gaat het geheel naar de oven. Een heel spannend moment voor iedereen. Vooral wanneer de oven klaar is.
HET VULLEN VAN DE URN

Glas en steen of RVS  zijn klaar en samengevoegd. En dan gaan we over tot het afvullen van de urn. Dit is een proces dat we vaak samen met de familie doen. Net als het afdichten van de urn.


En dan is het object klaar en kan het mee naar de uiteindelijke plek. Naar huis.VAN ONTWERP NAAR ASOBJECT

Een gedenkobject voor thuis geeft een fijn gevoel. Een object waar de herinneringen, het gevoel in is weergegeven. Met name als er in dit object een klein beetje as van de geliefde is verwerkt.

Het samen werken aan de ontwikkeling van het gedenkobject, het bedenken van het symbool, nadenken over de plaats waar het komt te staan, de invulling en de uitvoering ervan, kan zeer waardevol zijn voor het rouw- en verwerkingsproces.HET ONTWERP
De eerste stap is het ontwerp.

De basis voor het ontwerp wordt door de familie aangedragen. Tijdens één of meerdere gesprekken en na het bekijken van alle voorbeelden in het atelier ontstaat er een gevoel bij de familie over het type object dat zij vinden passen. In het ontwerp kunnen heel persoonlijke dingen worden opgenomen, zoals een kindertekening of een eigen tekening, symbolen zoals bloemen, vlinders of een ballon.

Maar ook kan er een abstracte kleurexplosie worden gemaakt. Een gevoel dat de familie heeft en door ons in glas omgezet.

Naar aanleiding van deze gesprekken wordt er enkele ruwe schetsen gemaakt die met de familie wordt besproken.

Als het gevoel van de familie over het basis idee goed is wordt dit in de computer verder uitgewerkt.

WAAR HOORT DE AS

Bij een as gedenkobject gaat het erom dat er een klein beetje van de as in wordt verwerkt. Het is dus geen urn. De as kan tijdens het versmeltingsproces in het glas worden gelegd of het kan in de sokkel worden gelegd. Hier vertellen wij u meer over in hoofdstuk 3


DE PLAATS VAN HET OBJECT

Het asobject moet ergens staan, liggen of hangen. Vaak is de uiteindelijke plaats tijdens de ontwerp fase helder geworden en hebben we hier al uitgebreid over gesproken.

Soms de schoorsteenmantel, of die ene boekenplank. En de volgende keer gaat het object de tuin in, of juist tegen de muur.

Gaat het glas in combinatie met een stuk steen, en zo ja welke steen dan. Of kan het gedenkobject zelfstandig staan.

En soms kiest men ook voor juist geen steen maar RVS.


DE KLEUREN

Als het ontwerp helemaal klopt gaan we met de kleuren puzzelen. De juiste kleur op de beste plek. Dit lijkt eenvoudig maar is vaak net zo lastig als het mooiste ontwerp bepalen.
Het Glazen Nest heeft namelijk een colortheek die ruim 5000 verschillende kleuren omvat.

Ook kijken we heel goed welk type glas er gebruikt gaat worden. Hier geven we meer informatie over in hoofdstuk 3.


HET UITWERKEN

Eerst kleine schetsen op papier en beeldscherm en daarna gaan we steeds groter werken tot er uiteindelijk een mal van het gehele gedenkobject op ware grootte ligt.
De vertaling van een kleine schets naar ware grootte luistert heel precies. Het gaat immers om het optische effect.

HET SNIJDEN VAN HET GLAS

De volgende stap is het glassnijden. Hier kan de familie mee helpen. Als men dit wil. We vertellen hier meer over in het hoofdstuk meewerken-samenwerken.

En als al het glas gesneden is gaat het geheel naar de oven. Een heel spannend moment voor iedereen. Vooral wanneer de oven 2 dagen later is afgekoeld en het object is versmolten.

DE LAATSTE STAP
De laatste stap die vaak gezet moet worden is de bevestiging. Waar komt het asobject in of tegenaan. Is de as al in het glas verwerkt of gaat het in de steen en moet het glas dan worden verlijmd.

Weer stappen die vaak samen met de familie worden gezet.

En dan is het object klaar en kan het mee naar de uiteindelijke plek. Naar huis.


In mijn werk vertel ik graag een verhaal. Ik probeer een gevoel in kleur en vorm te vertalen.
Als u vragen heeft over een fusing object kunt u mij altijd bellen of mailen. De objecten in fusing glas die op dit moment in mijn atelier aanwezig zijn vind u in onze webshop www.glazennest.nl

Ook mag u vanzelf sprekend geheel vrijblijvend eens mijn atelier bezoeken. Bel of mail dan even naar brenda@glazeniers-glaskunst.nl of 06-19195562

Meer informatie over mijn gedenkwerk kunt u vinden in het vernieuwde "Grote Boek van Brenda Bleijenberg" dat op cd-rom is uitgebracht. In dit boek wordt verteld over het werken met glas en alle mogelijkheden die het glas u bieden kan. U kunt de cd-rom kosteloos aanvragen op 


Visie

Ik wil een verhaal vertellen. Het verhaal van de overledene en zijn of haar familie. Het is iedere keer weer een nieuw verhaal, een uniek verhaal over een uniek mens, een unieke familie.

Het doel is die verhalen een vorm en een kleur te geven en daar zijn veel verschillende mogelijkheden voor. Zo ontstaat een tastbare plek waar herinneringen, hoop en dromen vorm hebben gekregen. Een plek, een object, waar je tegenaan kunt praten, dat je kunt verzorgen, waar je iets bij kunt achterlaten.

Een plek waar jij jezelf kunt zijn, omdat dit de plek is waar jij je dierbare herkent.

De leeftijd maakt eigenlijk niet het verschil voor het gevoel van je dierbare missen.

Ouders hadden dromen voor een te vroeg geboren baby. Hoop, verwachtingen.En met het overlijden van het kindje is dat alles vervlogen.

Kinderen die ouders verliezen; wat maakt het uit hoe oud het kind is?
Of iemand nu 5 of 50 is, de overleden ouder is er niet meer en het kind kan zijn/haar verhaal niet meer rechtstreeks vertellen. Dromen voor de toekomst zijn vervlogen en de hoop is verdwenen.

De man of vrouw die de partner heeft verloren.
Niet meer samen ouder worden; de overlevende wordt nu ouders en de geliefde nooit meer.
Niet meer samen koesteren, niet meer samen liefhebben.

Iemand die een broer of zus verliest. Afscheid nemen van degene die je jeugd heeft meegemaakt, die dingen van je weet die niemand anders weet. Het verlies van de persoon waar je als kind mee lachte en ruzie mee maakte. De persoon waar je je ouders mee deelt. Het overlijden van je broer of zus betekend ook afscheid nemen van een deel van je jeugd.